PRIVACYBELEID

JURIDISCHE KENNISGEVING

Naam: Burotic Solutions SRL

Phone: 0800 20 790

Adres: Chaussée de Marche 799, 5100 Namur

Website: https://burotic.be/

E-mail: info@burotic.be

BTW-NUMMER:  BE0465.418.470

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Wij verzamelen informatie wanneer u het contactformulier invult en ons e-mails stuurt op het volgende adres: info@burotic.be. De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ontvangen en bewaren we automatisch informatie van uw computer en browser, inclusief uw IP-adres, software en hardware, en de pagina die u opvraagt.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om:
Uw ervaring aan te passen en te voldoen aan uw individuele behoeften
e zorgen voor gepersonaliseerde advertentie-inhoud
Onze site te verbeteren
De klantenservice te verbeteren en u te bieden wat u nodig heeft
Contact met u op te nemen via e-mail
Een wedstrijd, promotie of enquête te doen

OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website of het runnen van ons bedrijf, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, of wanneer wettelijk vereist, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen. Niet-privé-informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

BESCHERMING VAN INFORMATIE

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We gebruiken de modernste codering om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.

BEWAARTERMIJNEN

De bewaartermijn van de gegevens is beperkt tot het strikte minimum.
Uw IP-adres: 12 maanden;
Cookies: 13 maanden;
Uitwisselingen via volgend e-mailadres info@burotic.be : 24 maanden;
Gegevens verzameld met het contactformulier: 12 maanden.
Voor internetgebruikers die op onze site een formulier invullen (indien van toepassing), slaan wij persoonsgegevens op. Alle internetgebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, wijzigen of verwijderen. Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

DE RECHTEN DIE U HEEFT OVER UW GEGEVENS

U heeft rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen, zoals verzet, wissen of inzage.
Stuur ons voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens een e-mail of brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart en uw handtekening.